ÅGREN FLYTTAR!

2015 blev Ågren en del av Ramböll. Som en vidareutveckling av samgåendet flyttar vi nu till Ramböll och deras kontor i Gårda i Göteborg.

Fr.o.m den 18 april är vår nya adress:
Vädursgatan 6
SE -412 50 Göteborg
Växel: + 46 (0) 10 615 60 00

Fakturor skickas till:
Ramböll Sverige AB
Fakturor
Box 17009
104 62 Stockholm

Våra medarbetare har nya kontaktuppgifter – det finner du under rubriken medarbetare.
Titta gärna in när du har vägarna förbi! Vi hörs och ses!

Flytt