En lång och guldkantad historia

Ågren startades 1972 och är idag en del av Ramböll Sverige. Sedan starten har våra arkitekter och utvecklare arbetat tillsammans med våra uppdragsgivare för att skapa och utveckla kommersiella koncept för handelsplatser så som köpcentrum, gallerior och stormarknader. Tack vare vår långa erfarenhet, vårt nära samarbete med kunderna, vårt breda erbjudande och vår spetskompetens inom kommersiell utveckling är vi idag marknadsledande i Norden. Sedan 2003 har vi fått hela åtta utmärkelser vid NCSC Awards; sex stycken för Årets bästa köpcentrum och två för Nordens bästa köpcentrum. 2013 tog vi även hem den prestigefyllda utmärkelsen Årets bästa konsult.

Vi kan ta ansvar från början till slut

Våra projekt spänner över flera områden och vi kan ta fullt ansvar för projektet, hela vägen från idé till premiär. Tillsammans med dig arbetar vi med allt från utredning, idé och kommersiellt koncept till situationsplan, masterplan, ekonomiska beräkningar, intäktskalkyl och uthyrning. Vi levererar kreativ och nytänkande design och arkitektur. Utmaningen som vi har specialiserat oss på att lösa är att kombinera nyskapande design och arkitektur med hög tillgänglighet och lönsamhet. Vi skapar den ultimata handelsplatsen för såväl ägare, butiker och konsumenter.

Kontakta oss

Växel: + 46 (0) 10 615 60 00 Vädursgatan 6, 412 50 Göteborg

Vår projektprocess

För att lösa de utmaningar vi ställs inför och för att du som kund ska känna dig trygg krävs en väl fungerande projektprocess. Självklart kan processen variera från fall till fall. Här beskriver vi på ett övergripande sätt ett typiskt projekt.

 • 1
  Handelsutredning/marknadsanalys
  • Vi tar fram en handelsutredning eller marknadsanalys för att bedöma marknaden och fastslå vilket kommersiellt koncept handelsplatsen bör ha.

 • 2
  Kommersiellt koncept
  • Vi arbetar fram det kommersiella konceptet med information om vilken marknadsroll handelsplatsen ska ha i förhållande till marknaden.

 • 3
  Intäktskalkyl
  • Intäktskalkylen tar vi fram som styrinstrument för uthyrningsprocessen. Hyra sätts utifrån erfarenhet och gällande marknadshyresnivå.

 • 4
  Marknadsmaterial
  • Framtagande av presentationsfolder som beskriver marknaden och det framtida konceptet.

 • 5
  Uthyrning/Marknadsbearbetning
  • Vi förhandlar med hyresgästen angående lokalens färdigställande enligt budget samt det kommersiella konceptet.

 • 6
  Situationsplan
  • Situationsplan visar layout för tomt och intilliggande infrastruktur.

 • 7
  Masterplan
  • Masterplan visar layout för byggnad. Masterplan utgår från det kommersiella konceptet.

 • 8
  Designkoncept/Designmanual
  • Designkonceptet anpassas till det kommersiella konceptet.

 • 9
  Hyresgästanpassning
  • Hyresgästanpassning sker dels före undertecknat hyreskontrakt samt efter undertecknat avtal och då som länk mellan byggproduktion och projektering.

   1. Underlag för uthyrning
   Hyresgästen och uthyrare enas om bland annat storlek på yta samt layout för butiken.

   2. Hyresgästanpassning
   Planlösning och butiksfasad bestäms i samråd med hyresgästen. Anpassning till hyresgästens krav, önskemål samt det som är överenskommet.

 • 10
  Byggprocessen
  • Byggprocessen består av olika faser. Vilka som ingår beror på valet av entreprenadform.

    

Kontakta oss

Växel: + 46 (0) 10 615 60 00 Vädursgatan 6, 412 50 Göteborg