• C4_1148x590_3
  • C4_1148x590_2
  • C4_1148x590_1

Nytt attraktivt shoppingområde på historisk mark

C4 Shopping är det nya shoppingcentrat i Kristianstad, placerat i anslutning till E22:an intill Hammarshus på den plats där den danske kungen Christian IV grundade staden 1614.

Ågren har fått i uppdrag att ta fram idéer för utvecklingen av C4 Hammarshus-området. Totalt kommer 70 000 kvm att utvecklas, varav ca 35 000 kvm blir shoppingcenter och 35 000 kvm blir stormarknad och volymhandel. 3 000 p-platser kommer ligga i anslutning till centrat.

C4 Shopping har plats för 100 butiker inom dagligvaru- och volymhandel, sport, fritid och mode och beräknas locka 5 miljoner kunder årligen. Med ett komplett utbud och en hög servicenivå, planeras C4 bli östra Skånes främsta shoppingcenter. C4 öppnar i etapper under 2017 och 2018.

Projektledare Tomas Estling om projektet:

Det känns som att C4 Shopping är ett av våra mest spännande detaljhandelsprojekt hittills. Här finns förutsättningar att fullt ut ta till vara Kristianstads stora potential som handelsstad. Affärsläget är utmärkt, centralt beläget och med hög synbarhet och tillgänglighet från E22. Platsens historia inspirerar till att utveckla en shoppingdestination med unika kvaliteter avseende masterplan, butikssammansättning och designnivå.

Projekt

Projekt
2010
Uppdragsgivare
C4 Shopping AB
Antal butiker
över 100

Ågrens ansvar

Kommersiellt koncept
Kommersiell design och arkitektur
Uthyrning
Hyresgästanpassning
Masterplan
Situationsplan