• eurostop_halmstad_1148x590

Eurostop – Halmstad

Nu utvecklas Eurostop i Halmstad till ett modernt och välutvecklat shoppingcenter.

Under 2013 fick Ågren uppdraget att arbeta fram idéer och förslag till kommersiell utveckling. Resultatet blev uppstart av detaljplan till en total utbyggnad av befintligt center till ca 55 000 kvm. Detaljplanen blev antagen under 2014 och bygget startades våren 2015. Slutresultatet kan vi se under de planerade premiärerna under 2017 och 2018.

Eurostop blir en av södra Sveriges mest moderna handelsplatser.

Projekt

Projekt
2014
Uppdragsgivare
Eurocommercial

Ågrens ansvar

Kommersiellt koncept
Kommersiell design och arkitektur
Uthyrning
Hyresgästanpassning
Projektering