Hallarna – Halmstad

Vi började utveckla Hallarna i Halmstad redan 2011 i en nära dialog med uppdragsgivaren. Detta har resulterat i en genomarbetad och omsorgsfull arkitektur. Idag består centrat av 60 butiker och restauranger fördelade på 55 000 kvm. Vi som arkitekter och projektutvecklare har stärkt våra tankar och visioner genom att vara lyhörda. Mycket arbete har lagts ner i en detaljtäthet som har givit oss en tillfredsställelse av ett bearbetat center som speglas både på ut – och insida.

Arkitekterna som designat miljöerna har närmat sig sin uppgift med omsorg. Ett stort fokus har legat på detaljerna i allmän-miljön som skapar ett större mervärde för kunderna.

Projekt

Projekt
2014
Uppdragsgivare
Eurocommercial

Ågrens ansvar

Kommersiellt koncept
Kommersiell design och arkitektur
Uthyrning
Hyresgästanpassning
Projektering