Väla Park – Volymhandel till en ny nivå

2012 fick Ågren uppdraget att arbeta fram kommersiellt koncept samt yttre gestaltning av ett nytt volymhandelshus i Väla, Helsingborg. Resultatet är nu på plats – volymhandel på en ny nivå, självklart miljöanpassad!

Projekt

Projekt
2012
Uppdragsgivare
Diligentia

Ågrens ansvar

Kommersiellt koncept
Masterplan
Arkitekt
Kommersiell design

Länkar