• vala_1148x590_1
  • vala_1148x590_2
  • vala_1148x590_3

En av södra Sveriges mest kompletta handelsplatser

Under våren 2008 fick Ågren i uppdrag av Diligentia att vara med och utveckla Väla centrum.
Planen var att skapa förutsättningar för tillbyggnad med 20 000 kvm i två olika etapper.
Under perioden 2008-2012 har arbetet färdigställts med ett flertal premiärer. En stor premiär var
i augusti 2011 då food-court med 9 restauranger samt ett 40-tal nya butiker invigdes.
Den senaste invigningen var 31 augusti 2012 då det gamla torget invigdes.
Väla centrum är idag en av Sveriges mest kompletta handelsplatser med ca 170 butiker.

Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) utnämning av Sveriges bästa köpcentrum är avgjord –
2012 års bästa köpcentrum är Väla i Helsingborg!

Juryns motivering:

Centret har tillförts kombinationen av för Sverige nya butikskoncept och lokala varumärken på ett sätt som övriga Svenska köpcentrum bara kan drömma om. Utbudet som överträffar de flesta konsumenters förväntningar presenteras genom det senaste projektet i en ny modern skepnad med enorma volymer, kreativ design och en väl avvägd koppling till centrets historiska utseende som vidareutvecklats. Med hela centret i ett enda plan har man lyckats hålla ihop butikerna och parkeringen i samma våningsplan i en rationell masterplan på sätt som helt undviker B-lägen och krångliga parkeringslösningar i flera plan. Med en väloljad organisation på plats mitt i centret uppnår man Sveriges högsta betyg år efter år från både hyresgäster och konsumenter.

I nära fyra decennier har detta centrum varit en stark regional handelsplats. Framgångsrika tillbyggnader har vid ett flertal tillfällen genomförts för att hålla centret i linje med samtiden och köpkraften i regionen. Den senaste utbyggnaden 2011/2012 har tagit centret till en handels och mötesplats i internationellt mycket hög klass.

Projekt

Projekt
2008
Uppdragsgivare
Diligentia

Ågrens ansvar

Kommersiellt koncept
Masterplan
Arkitekt
Kommersiell design
Hyresgästanpassning
Uthyrning
Medverkan styrgrupp